KRANBILAR

Volvo med 50-tonmeterskran och tillhörande maskintrailer.

Scania med 33-tonmeterskran och tillhörande släp.

Scania med 19-tonmeterskran.