RIKTLINJER (POLICY)

Miljö


Västerås Distribution AB ska verka för att:

 • Minska den skadliga påverkan som vår verksamhet har på miljön.
 • Reducera drivmedelsförbrukningen i förhållande till utfört transportarbete.
 • Minska andelen fossilt bränsle och öka andelen förnybart bränsle i vår drivmedelsförbrukning.
 • Ständigt vara uppdaterade kring, samt vid möjlighet nyttja nya tekniker och möjligheter som kan medföra positiv förändring för vår verksamhets påverkan på miljön.
 • Följa de lagar, krav och förordningar som ställs på oss, förebygga förorening, samt sträva efter att ständigt förbättra vår verksamhet ur miljösynpunkt.
 • Ha väl utbildad personal med rätt förutsättningar som aktivt arbetar för att minska vår negativa påverkan på miljön och arbetar i enlighet med företagets riktlinjer.


Kvalitet


Västerås Distribution AB är ett serviceföretag som erbjuder godstransporter.

Vi ska vara en seriös, professionell och erfaren samarbetspartner man kan lita på.

Vi ska hålla hög kvalitet, ta ansvar och ge kunden bästa möjliga upplevelse av det vi erbjuder.


Västerås Distribution AB ska ständigt verka för detta genom att:

 • Ha en hög kompetensnivå på våra anställda.
 • Lägga stor vikt vid att utbilda nyanställda så att dessa har rätt förutsättningar och kan representera Västerås Distribution AB på ett tillfredställande sätt.
 • Ha en så låg andel godsskador som möjligt.
 • Företagets fordon ska vara ändamålsenliga, hela, rena och ha en tydlig lika profilering.
 • Personalen ska vara serviceinriktad, professionell, ge kunden ett gott intryck och ett trevligt bemötande.
 • Alltid följa gällande lagar och regler.
 • Vi ska alltid utföra det vi åtagit oss, lösa problem när de uppstår samt ta ansvar för våra handlingar.