Minnesanteckningar 171122

Minnesanteckningar från personalmötet 171122 Minnesanteckningar